top of page

Privacy policy

Demi Detienne BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verbinden ons ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Naam en voornaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Cookies

Onze website maak geen gebruik van cookies.​

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ten allen tijde en kosteloos uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar demi.detienne@hotmail.com

bottom of page